Servicii complete, la cheie, pentru implementarea GDPR.

Ofer servicii de consultanță, redactarea tuturor documentelor și training personalizat tuturor operatorilor care au sediul în România. Pachetul de servicii are un preț decent începând de la 990 lei.

Ce este GDPR?

Noul regulament european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”) va intra în vigoare la data de 25 mai 2018.

Date cu caracter personal înseamnă

Orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă; Și anume, nume, email, elemente specifice identitații fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal

Exista prevederi speciale cu privire la categoriile de date, precum confesiunea religioasa, apartenenta la sindicate, date biometrice, date pentru identificarea unica a unei persoane sau date de sanatate.

Cui i se aplică GDPR?

GDPR se aplică oricărei persoane (fizică sau juridică) care prelucrează date cu caracter personal în alte scopuri decât scopuri domestice.

GDPR pentru Societați comerciale

Toate societatile comerciale operaza cu date cu caracter personal precum nume, adresa, cnp, date de contact si bancare pentru care trebuie să asigure protectia și confidentialitatea in codițiile impuse de GDPR

GDPR pentru Medici

Deși medicii prelucrează date în baze legii și nu în baza consințământului pacientului, este necesară implementarea GDPR întrucât pentru datele de sănătate trebuie asigurată o protecție specială.

GDPR pentru Liber profesionisti

Toate contractele de colaborare sau prestari servicii ale liber profesioniștilor (programatori, designeri etc.) trebuie adaptate în conformitate cu prevederile GDPR. De asemenea liber profesioniștii trebuie să poata dovedii că proceseaza date personale în conformitate cu GDPR.

GDPR pentru Asociații non-profit

Asociațiile prelucrează atât datele pesonale ale propriilor membri cât și datele beneficiarilor serviciile lor. Ele trebuie să asigure protecția impusă de GDPR.

Cere o ofertă de preț

Prețul pentru consultanță și redactare documente pentru implementarea GDPR pornește de la 990 lei. Prețul crește în cazul prelucrării la scară largă a datelor cu caracter special: date de senatate, date genetice, date legate de religie, care dezvăluie originea rasială, apartenența la sindicate etc.

(toate câmpurile din formularul de mai jos sunt obligatorii)

Despre obiectul de activitate

Descrie obiectul tău de activitate

Modul de colaborare

Vom colabora foarte ușor prin email și telefon. Pașii importanți sunt expuși mai jos, în ordinea lor cronologică.

Ordinea cronologică a pașilor

1. Completați formularul de contact

Veți primi un email in care vi se va solicita să răspundeți la mai multe întrebări, în scopul de a putea stabili onorariul avocațial pentru serviciile de implementare GDPR. Întrebarile sunt legate de specificul activității dvs și nu va fi necesar să dezvăluiți date cu caracter personal.

2. Se va stabili și comunica onorariul avocațial

După furnizarea răspunsurilor, se va stabili și vi se va comunica onorariul avocațial adaptat cerințelor aplicabile pentru activitatea dvs și termenul estimat pentru redactarea actelor necesare pentru implementarea GDPR.

3. Comunicați datele pentru încheierea contractului de asistență juridică

Ca urmare a acordului dvs în privinta onorariului, va trebui să comunicați datele necesare pentru încheierea contractului de asistență juridică și facturare.

4. Se va semna contractul de asistență juridică

Veți primi contractul de asistență juridică, pe care îl veți printa, semna și apoi îl veți trimite scanat sau pozat, prin email.

Odată contractul semnat, veți primi factura aferentă serviciilor de implementare GDPR. Veți trimite prin email dovada plății.

5. Răspundeți la o serie de întrebări specifice activitații dvs.

După primirea contractului de asistență juridică scanat, va trebui să răspundeți la o serie de întrebări legate de specificul activității dvs, categoriile de date prelucrate de dvs, modalitatea de prelucrare/stocare, măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal.

6. Veți primi pe email toate documentele necesare pentru implementarea GDPR

La termenul stabilit prin contractul de asistență juridică, veți primi prin email toate documentele necesare pentru implementarea GDPR cu explicațiile aferente. Dacă este necesar, vi se va acorda consultanță prin email sau prin telefon cu privire la solutiile propuse și se vor face eventuale modificări.

Ați implementat GDPR